• تهران، جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرمدشت
  • info@deconovin.com

طراحی و اجرای سالن های اجتماعات

طراحی سالن همایش و کنفرانس پروسه ای پیچیده داشته که نیازمند تجربه بالا و دانش علمی ، عملی است. بین تمامی بخش های مختلف یک سالن همایش، کنسرت، سینما و … که پیشتر به ان اشاره شد مهمترین بخش فضای اصلی آن است. طراحی فضای اصلی. سالنها دارای مراحل و ملاحضات خاص است که به آنها خواهیم پرداخت

شکل گیری و پیشرفت فرهنگی و علمی جوامع بشری تا حد زیادی مرتبط با تعاملات بین اعضا آن است. از گذشته دور تاکنون بشریت همواره از مجامع و جلسات گوناگون برای تعاملات و پیشبرد اهداف خویش بهره جسته است. مجامعی که به منظور ابراز و تبادل نظرات، تصمیم گیری، سخنرانی، اجراهای هنری، مراسمات، جشنها و …. برگزار گردیده اند. رفته رفته این نتیجه محقق گردید که برای برگزاری مجامع بهتر است اماکنی مخصوص و مجهز ساخته شود. اماکنی که نمونه آن را میتوان آمفی تئاترها (تماشاخانه) قدیمی در جای جای جهان دانست. فضاهایی که امروز تحت عنوان سالن همایش، سینما، کنسرت و کنفرانس می شناسیم همگی اشکال پیشرفته همان مجامع سنتی هستند. در این مقاله به مراحل و نحوه طراحی سالن همایش ، طراحی سالن کنفرانس ، آمفی تئاتر، سینما، کنسرت و اهمیت آن از نظر تاثیر بر کارایی این اماکن خواهیم پرداخت