• تهران، جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرمدشت
 • info@deconovin.com

آدرس شرکت ما

دفتر تهران

 • تهران، خیابان آزادی، کوچه 12، پلاک 227،
  طبقه اول (مراجعه فقط با هماهنگی قبلی)
 • 021-945555481
 • info@gmail.com

دفتر شیراز

 • شیراز، خیابان آزادی، کوچه 12، پلاک 227،
  طبقه اول (مراجعه فقط با هماهنگی قبلی)
 • 021-945555481
 • info@gmail.com